Przygotuj się na zmiany!

elektroniczna dokumentacja medyczna

Należy zauważyć, że innowacyjne oprogramowania dla gabinetów lekarskich dają możliwość polepszenia procesu zarządzania placówkami oraz stawiają fundament, ku poprawie bezpieczeństwa przechowywania danych.

 

Działania nakierowane na uporządkowanie

 

Z dniem 1 stycznia 2019r. ma zostać wprowadzony obowiązek używania standaryzowanych dokumentów takich jak:

 

  • karta informacyjna leczenia szpitalnego;
  • karta odmowy przyjęcia do szpitala;
  • informacja pisemna lekarza specjalisty dla lekarza kierującego.

 

Z biegiem czasu planuje się także wprowadzić kolejne dokumenty w ramach PIK HLC7 CDA. Można zauważyć, że oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego daje szanse na uporządkowanie dotychczas prowadzonych działań.

 

Terminy pod kontrolą

 

Ustalono następujące terminy, które są kluczowe dla wprowadzenia obowiązków związanych z elektroniczną dokumentacją medyczną:

 

  • do 31.12.2018r. – obowiązek wyrażenia gotowości w sprawie podłączenia swojego systemu do platformy P1 (w kontekście recept);
  • od 1.01.2020r. – w życie wejdzie obowiązek wystawiania recept w formie elektronicznej;
  • do 30.06.2019r. – obowiązek wyrażenia gotowości w sprawie podłączenia swojego systemy do platformy P1 (w kontekście skierowań);
  • od 1.01.2021r. – w życie wejdzie obowiązek wystawiania skierowań w formie elektronicznej.

 

Plan na najbliższą przyszłość…

 

Co do pozostałych dokumentów związanych z elektroniczną dokumentacją medyczną (dokumenty, które zostały wskazane w rozporządzeniu na podstawie art. 13 ustawy) wyznacza się następujące terminy:

 

  • od 1.01.2019r. – wchodzi obowiązek prowadzenia w postaci elektronicznej;
  • do 31.12.2019r. – istnieje obowiązek zgłodzenie przez usługodawców przygotowania do podłączenia swojego systemu z platformą P1 w zakresie wymiany EDM (elektronicznej dokumentacji medycznej) za pośrednictwem SIM;
  • od 1.01.2021r. wchodzi obowiązek wymiany za pośrednictwem Platformy P1.

 

Zwracając uwagę na zaproponowane rozwiązania warto przemyśleć, w jaki sposób należy przygotować się do nadchodzących zmian. Po pierwsze należy dostrzec zalety, które dają specjalistyczne oprogramowania dla gabinetów lekarskich.

 

System z wizją na przyszłość

 

Zmiany, które nadchodzą w służbie zdrowia z pewnością mają na celu polepszyć jakość prowadzonych działań oraz odnieść się do dotychczas zauważonych problemów w taki sposób, aby je wyeliminować. Bardzo ważne jest, aby oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego budowało nowe możliwości, a nie zamykało na dotychczasowe niepowodzenia.

zmiany w prowadzeniu dokumentacji elektroniczna dokumentacja medyczna program do gabinetu
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Co to jest Platforma P1?

Platforma P1 to platforma umożliwiająca elektroniczną wymianę dokumentacji medycznej, w tym recept i skierowań.

Jakie są zalety stosowania specjalistycznego oprogramowania dla gabinetów lekarskich?

Zalety to usprawnienie zarządzania placówką, zwiększenie bezpieczeństwa danych oraz przygotowanie do nadchodzących zmian w służbie zdrowia.

Jakie są główne cele wprowadzenia standaryzowanych dokumentów w gabinetach lekarskich?

Głównym celem jest uporządkowanie i standaryzacja dokumentów medycznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa przechowywania danych.

Copyright © 2018 Biostat-logo