Elektroniczna dokumentacja medyczna Elektroniczna dokumentacja medyczna
Badania satysfakcji
pacjentów

Większość firm posiada swoją strategię działania, której zadaniem jest kreowanie pozytywnego wizerunku firmy w działającej branży. Badania satysfakcji pacjentów przeprowadzane są także przez zainteresowane szpitale. Dzięki tym badaniom możliwe staje się dotarcie do większej liczby kontrahentów oraz przekonanie do placówki niezadowolonych jak dotąd pacjentów. Dobrze, jeśli tego typu badanie zostaje zlecone do przeprowadzenia firmie zewnętrznej, która na co dzień zajmuje się badaniami. Wpływa to na obiektywność, rzetelność i fachowość przeprowadzonych wyników, a następnie na otrzymane wnioski.

Aby szpital funkcjonował poprawnie i wiedział czego oczekują jego pacjenci, przeprowadza się badania opinii pacjentów. W tym celu przeprowadzana jest ankietyzacja pacjentów, a w owych ankietach, pytania dotykają sfery życzliwości, zaangażowania personelu, czystości w szpitalu, zakresu działania oraz wielu innych dziedzin. Głównym celem przeprowadzanych badań pacjentów szpitala, powinno być ciągłe usprawnianie, udoskonalanie i podnoszenie jakości usług, co przekłada się na sprawniejsze funkcjonowanie szpitala.
Otrzymywane dane z badań, są zestawiane w zbiorcze zestawienia, które następnie przedstawiają opinię pacjentów o różnych obszarach funkcjonowania. Warto zapamiętać, że badania ankietowe pacjentów służą ciągłemu rozwojowi placówki. Otrzymywane wyniki nie są jednak gotowym narzędziem zmiany, są one jedynie pomocą w znalezieniu odpowiedniej drogi rozwoju i wskazują na strefy, w których następują niedociągnięcia. Najważniejszym elementem badań, jest zaangażowanie całego personelu medycznego w procesy modyfikacji, budowania, usprawniania codziennej pracy z pacjentami.
Elektroniczna dokumentacja medyczna
Bardzo często ludzie tworzą swoje wyobrażenia i opinię na dany temat korzystając głównie z opinii innych ludzi, co niewątpliwie jest kolejnym powodem, aby przeprowadzać ankietyzację pacjentów, w celu zmiany wizerunku szpitala. Dobre opinie wpływają pozytywnie na PR placówki, a dzięki temu wzrasta wskaźnik rekomendacji netto. Badania satysfakcji informują również o mocnych i słabych stronach placówki.
Proces konceptualizacji badawczej zawiera, dobór odpowiednich metod i technik w celu sprawnego przeprowadzenia ów badań. Warto zwrócić uwagę, na wybór jednej bądź dwóch metod i na nich oprzeć swoje badania, gdyż zbyt duża liczba może spowodować pewien dyskomfort. Wśród dostępnych metod badawczych wyróżnia się jakościowe: indywidualne wywiady pogłębione (IDI), zogniskowane wywiady grupowe (FGI), tajemniczy klient (Mystery Client/Shopping). Do metod ilościowych zalicza się: tradycyjne ankiety papierowe (PAPI), badania telefoniczne (CATI), badania wspomagane komputerowo (CAPI), ankiety internetowe (CAWI). W skrócie, ankietyzacja pacjentów dostarcza kluczowych informacji na dany temat.
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego badania satysfakcji pacjentów są ważne dla szpitali i placówek medycznych?

Badania satysfakcji pacjentów pozwalają na zbieranie opinii pacjentów, co pozwala placówkom medycznym lepiej zrozumieć oczekiwania pacjentów i poprawić jakość usług.

Jakie dziedziny i obszary badane są w badaniach satysfakcji pacjentów?

W badaniach satysfakcji pacjentów badane są różne obszary, takie jak życzliwość personelu, czystość w szpitalu, zakres działania oraz inne aspekty doświadczenia pacjenta.

Jakie są główne cele przeprowadzania badań opinii pacjentów w szpitalach?

Głównym celem badań opinii pacjentów w szpitalach jest ciągłe usprawnianie, udoskonalanie i podnoszenie jakości usług oraz sprawniejsze funkcjonowanie placówki.

Copyright © 2018 Biostat-logo