Elektroniczna dokumentacja medyczna Elektroniczna dokumentacja medyczna
Tajemniczy Klient

Profesjonalna realizacja badania Mystery Shopping wymaga wcześniejszego przygotowania scenariusza. W scenariuszu powinny zostać wyodrębnione poszczególne cele badawcze, a także pytania, na które wykonawca będzie się starał znaleźć odpowiedź. Powodzenie badania Mystery Client, jest w dużym stopniu zależne od prawidłowego doboru audytorów. Po wstępnym wyborze tajemniczych klientów do projektu, zostają oni poddani szkoleniu.

Audytor po udaniu się na miejsce badania, w pierwszej kolejności dokonuje ogólnej obserwacji funkcjonowania placówki. Sprawdza m.in. ekspozycję towaru, czystość w pomieszczeniach, a także sposób obsługi przez pracowników zatrudnionych w placówce.
Prawidłowy przebieg badania mystery shopping wymaga wdrożenia metod kontroli pracy tajemniczych klientów. Najczęściej stosowaną z nich jest ukryta obserwacja w miejscu przeprowadzania wizyt. Audytorzy są również zobowiązywani do tego, aby przedstawiać dokumentację z badania, zwykle w postaci fotografii przedstawiających paragon lub fakturę. Możliwe jest również sporządzanie dokumentacji w formie nagrań video lub audio.
Po zakończeniu obserwacji, „tajemniczy klient” zdaje raport z wizyty, przedstawiając wszystkie czynniki wpływające na jego ocenę. Zwraca on szczególną uwagę na elementy, które zostają poddane badaniu.
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są główne cele badawcze badania Mystery Shopping?

Cele badawcze mogą różnić się w zależności od projektu, ale głównym celem jest ocena jakości obsługi, działań sprzedażowych i funkcjonowania placówki.

Jakie są metody kontroli pracy tajemniczych klientów?

Najczęściej stosowaną metodą kontroli jest ukryta obserwacja w miejscu przeprowadzania wizyt. Audytorzy mogą także przedstawiać dokumentację z badania w formie zdjęć, nagrań audio lub video.

Czy badanie Mystery Shopping ma zastosowanie tylko w handlu detalicznym?

Nie, badanie Mystery Shopping może być stosowane w różnych branżach, takich jak usługi, gastronomia, bankowość i wiele innych.

Copyright © 2018 Biostat-logo