Tag: edm

System realizujący potrzeby personelu medycznego oraz pacjentów

Przede wszystkim można powiedzieć, że zaproponowane zmiany mają stanowić rzetelny program dla lekarzy, a co za tym idzie usprawniać podejmowane przez nich działania i pozytywnie wpływać na relacje między lekarzami a pacjentami.

 

Punkt wyjścia dla skuteczności EDM

 

W przywołanym projekcie wymienia się trzy rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej, a są to:

 

 • informacje na temat rozpoznanej choroby, problemu zdrowotnego bądź urazu, a także wyniki zrealizowanych badań czy informacje dotyczące przyczyn odmowy przyjęcia do szpitala oraz udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz zaleceń.
 • informacje skierowane do lekarza kierujące świadczeniobiorcę;
 • karta informacyjna z leczenia szpitalnego.

 

Przede wszystkim skuteczna elektroniczna dokumentacja medyczna będąca programem dla lekarzy powinna odnosić się do ujawnionych już potrzeb i ich realizacji z maksymalnym stopniu.

 

Wyzwania, które stoją przed systemem

 

Dokumenty zorientowane na elektronicznej dokumentacji muszą ponadto zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co ma stanowić czynnik zabezpieczający. Dążenia do tego, aby dokumentacja medyczna była wystawiana wyłącznie w postaci elektronicznej rodzi szansę na dalszy rozwój elektronicznych ułatwień i udoskonaleń dotychczas znanych metod. Przełoży się to z pewnością na jakość świadczonych usług. Ustawa nie wprowadza obowiązku posiadania elektronicznych wersji papierowych dokumentacji powstałych przed 1.01.2019 r., co wpływa na budowę programów dla lekarzy. Stąd do poszczególnych wyzwań zalicza się:

 

 • szczególne kwestie bezpieczeństwa gromadzonych danych;
 • stworzenie potrzebnych zabezpieczeń;
 • uporządkowanie dotychczasowej dokumentacji;
 • kreowanie innowacyjnych rozwiązań wspierających dotychczasowe działanie.

 

Systemy nakierowane na rozwiązania

 

Warto wspomnieć, że zgodnie z art. 25 u.p.p. dokumentacja medyczna musi zawierać takie elementy jak:

 

 • oznaczenie pacjenta (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania etc.);
 • oznaczenie podmiotu leczniczego udzielającego świadczenie zdrowotne;
 • opis stanu zdrowia pacjenta/udzielanych świadczeń pacjentowi;
 • datę, w którym sporządzono dokumentację medyczną.

 

Tworzone programy dla lekarzy uwzględniają zachodzące zmiany i odnoszą się do założeń oraz wymagań, które muszą spełniać proponowane systemy.


EDM jako efektywne narzędzie

Usprawnienie działań w zakresie prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej związane jest z wybraniem właściwego oprogramowanie, które w swojej istocie będzie wspierać podejmowane prace w zakresie prowadzonej działalności. Najlepszy program do gabinetu lekarskiego daje szansę na efektywne prowadzenie działań przy zachowaniu bezpieczeństwa danych oraz stosowania skutecznych rozwiązań ujmujących całość przeprowadzanych działań.

 

Co powinien dawać dobry system e-dokumentacji?

 

Mówiąc o skutecznym systemie dla gabinetu lekarskiego należy podkreślić takie jego funkcje jak:

Te trzy rozwiązania pozwolą na mówienie o systemie jako o efektywnym sposobie na zarządzanie jakością świadczonych usług, a co za tym idzie także na podnoszenie komfortu pacjentów i pozytywnego wizerunku firmy. Największą wartością systemu przeznaczonego do prowadzenia e-dokumentacji powinna być łatwość obsługi systemu przez lekarzy oraz jasny zakres działań pacjentów.

 

W jaki sposób program usprawnia działania?

 

Już od 1 stycznia 2019 roku każda placówka medyczna (także te placówki indywidualne) będą zobowiązane do prowadzenia dokumentacji medycznej tylko w formie elektronicznej. Wynikają z tego takie korzyści jak:

 • zyskanie stałego dostępu do kartoteki medycznej – i to w dowolnym miejscu;
 • umożliwienie wymiany informacji na temat choroby pacjenta między lekarzami;
 • zastosowanie specjalistycznych zabezpieczeń na wypadek utraty danych;
 • ułatwienie rozliczeń z NFZ.

Jak widać system ten nie tylko usprawnia działanie jednostek medycznych, ale przede wszystkim pracę lekarzy, a także zwiększa dbałość o postawienie właściwej diagnozy pacjenta.

 

Praca, która jest przyjemnością

 

Jeśli natomiast chodzi o zastosowanie rozwiązania w postaci pracy w chmurze to przede wszystkim daje ono możliwość poniesienia minimalnych kosztów w sprawie wdrążenia i utrzymania systemu przy zachowaniu podstawowych wymagań technicznych, czyli komputera z dostępem do Internetu. Co więcej najlepszy program do gabinetu lekarskiego, który realizowany jest z pomocą pracy w chmurze daje szansę na:

 • podjęcie pracy od zaraz;
 • korzystanie z systemu w każdym miejscu i o każdej porze;
 • automatyczne aktualizacje;
 • automatyczne tworzenie kopii zapasowych.

System, który rozumie potrzeby lekarzy i pacjentów sprawdzi się jako efektywne narzędzie wykorzystywane w pracy jednostek medycznych.


Dobry program do e-dokumentacji. Czym się wyróżnia?

Odnosząc się do innowacyjnego rozwiązania, którym jest elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) należy zwrócić uwagę na jej zastosowanie, które daje szansę na zwiększenie efektywności podejmowanych działań, a tym samym otwiera nowe możliwości w dziedzinie zarządzania danymi pacjentów. Ranking programów do dokumentacji medycznej daje możliwość wychwycenia najlepszych cech systemów, które mają za zadanie uskutecznić prowadzone działania.

 

System czuwający nad wizytami

 

Przeglądając bogatą ofertę programów stworzonych dla EDM można zauważyć, że w głównej mierze pozwalają one na:

 • czuwanie nad harmonogramem wizyt;
 • wprowadzanie danych nt. zmian godziny i dnia wizyty;
 • elastyczność dodawania kolejnych danych;
 • przypominanie o zbliżających się wizytach.

Funkcjonalność dobrego systemu powinna ponadto opierać się na przyjaznym interfejsie, który będzie łatwy w obsłudze i pozwoli na szybkie odnajdywanie potrzebnych informacji.

 

Cechy dobrego systemu dla e-dokumentacji

 

Program wspierający elektroniczną dokumentację medyczną powinien przede wszystkim zawierać takie możliwości jak:

 • przejrzyste prowadzenie kartoteki online pacjentów;
 • dokonywanie rejestracji pacjentów online;
 • korzystanie z baz leków ICD-10, ICD-9.

System taki będzie skuteczny, jeśli będzie dbał o bezpieczeństwo zgromadzonych danych, czyli będzie chronił je przed uszkodzeniem lub utratą, a przy tym będzie zgodny z wymaganiami RODO.

 

Co daje praca w chmurze?

 

Wybierając oprogramowanie warto zwrócić uwagę na dostępność pomocy technicznej w postaci specjalistów z zakresu IT, którzy w razie następujących trudności będą w stanie w miarę sprawnie służyć pomocą. Dużą zaletą okaże się także możliwość pracy w chmurze, która to:

 • minimalizuje koszty utrzymania i wprowadzenia oprogramowania;
 • bezpieczeństwo danych;
 • dostęp z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie;
 • umożliwia podjęcie pracy natychmiast;
 • wiąże się z minimalnymi wymaganiami technicznymi.

 

EDM ma za zadanie usprawnić pracę

 

Wykorzystując innowacyjne rozwiązania możliwym jest podnoszenie jakości świadczonych usług, a tym samym usprawnienia pracy całego personelu oraz ułatwienie pacjentom odnalezienie się w wprowadzanych zmianach. Stąd też ranking programów do dokumentacji medycznej daje szansę na:

 • zapoznanie się z różnorodnością oferowanych programów;
 • ulepszanie oferowanych usług;
 • wybranie najlepszego oprogramowania z perspektywy własnej palcówki.

O efektywnym zastosowaniu programów do gabinetów lekarskich

Prowadząc gabinet lekarski ważną sprawą jest dobieranie dobrze wykwalifikowanego personelu, który poradzi sobie z powierzonymi zadaniami. Pracownicy nie tylko muszą mieć dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne, ale także nie powinni bać się wykorzystywać dostępne na rynku innowacyjne rozwiązania, które pozwolą im na efektywne wykonywanie swojej pracy.

 

Inteligentne rozwiązania wspierają rozwój

 

Zmiany, które zaszły na rynku medycznym w związku z wprowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej, wiążą się z zastosowaniem specjalistycznych programów do gabinetów lekarskich i ich obsługą przez wszystkich pracowników placówek. Dzięki zastosowaniu takiego oprogramowania możliwym jest:

 • prowadzenie efektywnej rejestracji pacjentów,
 • kontrolowanie czasu pracy lekarzy i dostępność przejrzystych grafików,
 • uruchomienie samodzielnej rejestracji online dla pacjentów,
 • wystawianie recept, skierowań i zwolnieć w formie elektronicznej.

 

Dzięki zastosowaniu takich programów możliwym jest zwiększenie wydajności funkcjonowania placówek medycznych, a tym samym zadbanie o właściwy rozwój nakierowany na osiąganie wyznaczonych celów.

 

Wpływ programów informatycznych na pracę placówek medycznych

 

Specjalistyczne oprogramowania dają szansę na informowanie zarówno pacjentów, jak i lekarzy o zarejestrowanych bądź odwołanych wizytach. W tym celu wykorzystuje się wiadomości SMS. Funkcjonalność systemu zwiększa także komfort pracowników recepcji poprzez wspieranie takich aspektów, jak:

 • skuteczna komunikacja – dzięki zastosowaniu funkcji wysyłania wiadomości o zachodzących zmianach i samodzielnej rejestracji pacjentów minimalizujących kolejki w rejestracji,
 • profesjonalizm – pracownicy recepcji mają dostęp do najnowszych technologii, w których zawiera się uporządkowane informacje,
 • wielozadaniowość – pracownicy recepcji lepiej wykonują swoją pracę przy dostępie do uporządkowanej dokumentacji w formie elektronicznej i innych dostępnych funkcji
 • organizacja – oprogramowanie wspiera lepszą organizację pracy gabinetów np. za pomocą intuicyjnego kalendarza czy jednolitych kart pacjentów.

 

Kilka wskazówek zanim wybierzesz program do e-dokumentacji

 

Dobierając program do elektronicznej dokumentacji medycznej, należy zwrócić uwagę na łatwość jego obsługi. Co więcej program do gabinetu lekarskiego powinien być wyposażony w takie funkcje, które w najwyższym stopniu odpowiedzą charakterowi prowadzonej działalności np. dostęp do diagramu dentystycznego czy fizjoterapeutycznego. Warto zwrócić uwagę także na takie funkcje, jak dostęp do aktualizowanej bazy leków czy możliwość integracji np. z  eWUŚ, NFZ.


Wsparcie w recepcji

Głuchy telefon

 

Dla niektórych pacjentów umówienie się na wizytę lekarską potrafi stanowić niemałe wyzwanie. Niestety, wciąż jeszcze częścią szarej rzeczywistości wielu pacjentów są ciągłe nieudane próby dodzwonienia się do gabinetu. Często zniechęceni niepowodzeniem postanawiają oni odłożyć termin wizyty na bliżej nieokreślony czas – lub nawet z narażeniem zdrowia zrezygnować z odwiedzenia specjalisty. Przez to wiele gabinetów traci kontakt z klientem zanim w ogóle zdąży go do siebie przekonać.  Wielu z nas w ogóle nie lubi rozmawiać przez telefon, często zupełnie niezależnie od rozmówcy. Wynika to głównie z tego, że do komunikacji potrzebujemy również mimiki i gestów, które dużo mówią nam o stanach emocjonalnych naszego rozmówcy. Przy rozmowach przez telefon dochodzi do tak wielu nieporozumień właśnie dlatego, że przekazu nie wzmacnia intuicyjnie czytelna i naturalna mowa ciała. Praca asystentów lekarzy i rejestratorów okazuje się przez to niezwykle ważną i wymagającą funkcją, gdyż stanowią oni pierwszy personalny kontakt jednostki medycznej z pacjentem. Istnieją na szczęście proste sposoby na odciążenie tych pracowników, poprawę warunków pracy jednostki oraz ułatwienie pacjentom umawiania się na wizyty. Jakie?

 

Internet

 

Umawianie wizyty przez Internet, za pośrednictwem różnorodnych programów i portali, jest już coraz bardziej powszechnym standardem dla wielu gabinetów. W sieci robimy zakupy, kupujemy bilety na różne środki transportu czy wydarzenia kulturalne lub sportowe, sprawdzamy trasę albo opinie internautów, zanim zdecydujemy się na konkretne produkty i usługi. Nic zatem dziwnego, że wielu z nas wolałaby w podobny sposób umawiać się na wizytę u lekarza. W kilku prostych kliknięciach, między kolejnym łykiem kawy, a sprawdzaniem pogody na dany dzień, jesteśmy w stanie pominąć wszystkie problemy wiążące się z telefoniczną rejestracją. Na pewno uzyskamy połączenie, do tego otrzymamy precyzyjny termin, do którego z łatwością będzie można wrócić. Większość aplikacji tego typu przypomina również o wizytach, dzięki czemu raczej nie zdarzą się nam przeoczenia terminu. Uporządkowanie i przyjazna forma tej metody rejestracji czyni z niej lidera współczesnych gabinetów lekarskich. Ogromnym plusem jest też to, że pacjenci mogą korzystać z tej opcji o dowolnej porze, nie tylko w godzinach otwarcia gabinetu.

 

Automatyczna recepcja

 

Pomimo szerokiego dostępu, Internet nie jest dla wszystkich – zwłaszcza jeśli mówimy o starszych pacjentach. Dla nich formularz w komputerze jest zimny, pozbawiony emocji i pogłębiający poczucie wyobcowania i dystansu, które często dręczy seniorów. Często także nie dysponują odpowiednimi umiejętnościami, aby w ten sposób dokonać rejestracji. W takim przypadku rozsądnym rozwiązaniem wydaje się skorzystanie z usług zdalnej recepcji. Wówczas pacjenci zamiast z asystentami i pracownikami recepcji rozmawiają z wykwlifikowanymi zewnętrznymi konsultantami, którzy umawiają wizyty zgodnie z wytycznymi lekarzy. Dzięki temu pacjent nie trafia na bezduszną ścianę informacji i zostaje potraktowany w sposób indywidualny, a pracownik medyczny może poświęcić czas i energię na inne istotne dla placówki działania. Podobnie jak w przypadku internetowej rejestracji, tak w tym przypadku pory obsługi nie są ograniczone do godzin funkcjonowania gabinetu. Stosując nowoczesne oprogramowanie do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej z modułem do rejestracji online, takie jak Medfile – wspiera codzienną pracę recepcji i pozwala umawiać wizyty nawet w momencie, kiedy recepcja jest już zamknięta.

 

Smartfon

 

Telefony od dawna nie służą już tylko i wyłącznie do dzwonienia. Z smsami i dostępem do Internetu mamy właściwie nieograniczone możliwości kontaktu – warto byłoby to wykorzystać maksymalnie. Istnieje wiele aplikacji, które działają na podobnych zasadach jak programy do rejestracji wizyt, tylko że można z nich korzystać za pomocą urządzeń mobilnych. Niezależnie od wybranej metody warto zwrócić uwagę na to, czy istnieje w nich system przypominania za pomocą smsów. Dzięki temu uniknie się zapominalstwa oraz bałaganu w przypadku odwoływania wizyt. Jeśli ktoś zrezygnuje, z różnych powodów, wówczas system informuje pozostałych pacjentów o dostępnym wcześniejszym terminie wizyty. Tego typu ułatwienia pozwalają asystentom skupić się na istotnych sprawach, znacznie odciążając ich codzienną rutynę.


Elektroniczna Dokumentacja Medyczna i jej funkcjonalność

 

Placówki, w których pracuje kilku specjalistów, posiadające wiele gabinetów w różnych lokalizacjach, mogą borykać się z trudnościami przypisywania pacjentów do konkretnych placówek i specjalistów, którzy świadczą w nich swoje usługi. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile® daje możliwość wprowadzenia większej liczby lekarzy i gabinetów.

 

Funkcjonalności programu

 

Program zapewnia jego użytkownikom przejrzystość w działaniu dzięki dedykowanym dla specjalistów i gabinetów odmiennym kolorom. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile® pomaga w zapisie pacjentów do lekarzy i fizjoterapeutów świadczących usługi w różnych gabinetach. Kolor wybranego lekarza i gabinetu jest widoczny z poziomu grafiku kalendarza, dzięki czemu każdy specjalista będzie wiedział, w jakim gabinecie i o której spotka się z pacjentem. Także z poziomu aplikacji kieszonkowej na smartfonie wspomniane funkcje są dostępne. Wybór lekarza i gabinetów porządkuje pracę dużych placówek świadczących usługi medyczne – często w kilku miejscowościach.

 

Po zalogowaniu się do systemu można szybko przejść do dodania nowej wizyty, tam pojawia się bardzo przydatna funkcja wyboru specjalisty oraz karty wizyty. Nie od dziś wiadomo, że każdy specjalista potrzebuje karty dopasowanej do swojego systemu pracy z pacjentem. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna obsługiwana przez Medfile® oferuje kilka możliwości wyboru m.in.: kartę fizjoterapeuty, kartę dentysty, kartę ginekologa, w programie istnieje także wariant utworzenia karty własnej oraz skorzystania z opcji „domyślnej”.  Dodatkowo można uzupełnić informacje podstawowe tj.: datę, domyślny czas trwania wizyty oraz jej typ - powtarzalność lub jednorazowość - to znacznie ułatwia pracę z pacjentem, który pojawia się w gabinecie cyklicznie. Tak intuicyjny system do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pozwala na szybkie działanie zarówno z poziomu rejestracji jak i gabinetu oraz kooperację tych dwóch miejsc, bez konieczności przenoszenia dokumentów.    

 

Zaplanowana wizyta jest dostępna do wglądu z poziomu wizyt i oraz kalendarza. Możliwa jest jej edycja, widok karty pacjenta oraz zakończenie wizyty. Dzięki tym funkcjom wprowadzanie poprawek i niwelowanie błędów podczas tworzenia nowych wizyt staje się proste i nie generuje dodatkowych problemów pracownikom placówki medycznej. To duża zaleta, jaką niesie ze sobą obsługa Elektronicznej Dokumentacji Medycznej przy pomocy programu Medfile®.


Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – standard w medycynie?

Czy Elektroniczna Dokumentacja Medyczna jest już w Polsce standardem?

 

Na polskim rynku funkcjonuje wiele ofert programów obsługujących elektroniczną dokumentację medyczną. Kolejne gabinety i placówki medyczne decydują się na zmianę tradycyjnego sposobu prowadzenia papierowych kartotek pacjentów i wykonywania części zadań administracyjnych, przenosząc je do systemów elektronicznych. Czy jest to już jednak standard?

 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – nowość i obowiązek

 

Obowiązkowa EDM w postaci e-Zwolnień pojawiła się w 1 grudnia 2018r. Dla niektórych placówek medycznych oznaczało to spore zmiany i początkowo chaos organizacyjny, inne które nastawione są na zmiany i postęp, wcześniej przygotowały się do reorganizacji i wdrożyły odpowiednie oprogramowanie, dzięki któremu wystawianie e-ZLA nie stanowiło problemu. Jednym z takich programów jest Medfile®, oprogramowanie dzięki któremu Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w gabinecie i placówce medycznej, to nie tylko wystawianie elektronicznych L4, ale także:

 

 • wystawianie e-Recept,
 • pełna integracja z platformami NFZ P1/P2,
 • przejrzysty kalendarz z podziałem na gabinety i specjalistów,
 • wprowadzenie rejestracji online dla pacjentów,
 • prowadzenie magazynu leków i wyrobów medycznych w placówce,
 • integracja z laboratorium,
 • darmowa promocja gabinetu w sieci, dzięki stronie www,
 • migracja danych pacjentów z innego programu,
 • integracja z platformą ZnanyLekarz.pl
 • wystawianie rachunków i faktur dla pacjentów,
 • powiadomienia SMS o zbliżających się wizytach,
 • dostęp do niektórych funkcji z poziomu aplikacji mobilnych.
   

Wielość funkcji oprogramowania do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pozwala na lepszą organizację pracy w placówkach medycznych i prywatnych gabinetach, a także ograniczenie czasu pracy z dokumentacją medyczną. Niestety, część lekarzy ograniczyła pracę z programami do EDM do wystawiania e-ZLA. Nadal nie są przekonani do działania w systemach elektronicznych. Tymczasem w wielu innych branżach jest to standard, praca z dokumentacją papierową nie ma racji bytu.

 

Kolejnym krokiem będzie obowiązkowa e-Recepta, którą lekarze będą musieli nauczyć się wystawiać, tak jak e-Zwolnienia. Kwestią czasu jest przejście na całkowity system elektroniczny w polskiej służbie zdrowia. Medycy, którzy jeszcze nie są przekonani mogą wypróbować systemy, które są obecne na rynku. Medfile® jest programem przychylnym, który nie wymaga wiele „klikania” od lekarza, czy pracownika medycznego. Jest intuicyjny i można się do niego szybko przyzwyczaić.
 

Testowanie i dostępność

 

Dobrym argumentem do wypróbowania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Medfile® we własnej placówce lub gabinecie jest fakt, że lekarze mogą mieć do niej dostęp z każdego urządzenia łączącego się z siecią. To duże udogodnienie. Pod stałą kontrolą można mieć kalendarz wizyt, czy też raporty i rachunki wystawiane przez lekarzy w placówce medycznej. Nie ma konieczności wykupu licencji na oprogramowanie dla poszczególnych urządzeń, ponieważ wykupuje się dostęp na poszczególnych użytkowników programu – lekarzy, recepcjonistów, administratora placówki itp.
 

Sprawdź jakość pracy z programem Medfile® w Twoim gabinecie, przekonaj się że zmiany przynoszą wiele korzyści!


Gabinet lekarski - wypromuj działalność w sieci

Nowa praktyka lekarska

 

Prowadząc praktykę lekarską zaraz po odbyciu stażu specjalizacyjnego wiesz jak trudno jest zdobyć renomę w branży i szybko zyskać stałych pacjentów. Aktualnie najpopularniejszym miejscem poszukiwania usług jest Internet. Wykorzystaj ten fakt w celu promocji swojego gabinetu lekarskiego.
 

Drogie usługi w sieci?

 

Drogie prowadzenie strony internetowej – to mit. Swoją stronę internetową możesz mieć nawet za darmo. Gabinet lekarski w sieci zapewni Ci odpowiednie oprogramowanie do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, które staje się konieczne w polskich placówkach medycznych (m.in. od stycznia 2020 r. wchodzi obligatoryjny obowiązek wystawiania e-Recept). Program Medfile® EDM, to odpowiednie rozwiązanie dla każdego młodego adepta sztuki lekarskiej. Dzięki stronie https://www.medfile.pl/gabinety/, będą mogli znaleźć Twój gabinet potencjalni pacjenci, którzy poszukują specjalistów przy pomocy Internetu.

 

Pacjenci będą także mogli skorzystać z rejestracji online, ponieważ strona gabinetu posiada moduły:

 

Specjalista może także umieścić na stronie numer telefonu, adres placówki, zdjęcia oraz opis praktyki.

 

Opiniowanie pacjentów jest także możliwe, lekarze mogą jednak weryfikować opinie – sprawdzając, czy nie jest to zdanie konkurencji.

 

Kalendarz jest na stronie gabinetu niezwykle wygodną funkcją – dzięki niemu pacjent będzie w stanie sprawdzić, kiedy specjalista może go przyjąć, a także w jakim terminie jest niedostępny np. ze względu na urlop, wyjazd służbowy czy chorobowe.

 

Powiadomienie, gdy zwolni się wolny termin wizyty, to kolejne udogodnienie dla pacjenta i lekarza, dzięki któremu:

 • praca gabinetu zostaje zoptymalizowana, nie ma przestojów,
 • pacjent nie jest zmuszony do poszukiwania innego specjalisty i ciągłego kontrolowania terminarza specjalisty.
   

Wiele usług, dzięki rozbudowanemu EDM

 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile® usprawnia pracę gabinetu lekarskiego. Poza możliwością promowania gabinetu w sieci lekarze mogą prowadzić pełną dokumentację medyczną pacjentów, wystawiać e-Zwolnienia, e-Recepty, prowadzić magazyn leków, dodawać załączniki dotyczące badań. Program ma także wiele innych zastosowań potrzebnych do organizacji pracy w gabinecie lekarskim. Zapraszamy do testowania oprogramowania Medfile®.


Copyright © 2018 Biostat-logo