Tag: program do gabinetu

Przygotuj się na zmiany!

Należy zauważyć, że innowacyjne oprogramowania dla gabinetów lekarskich dają możliwość polepszenia procesu zarządzania placówkami oraz stawiają fundament, ku poprawie bezpieczeństwa przechowywania danych.

 

Działania nakierowane na uporządkowanie

 

Z dniem 1 stycznia 2019r. ma zostać wprowadzony obowiązek używania standaryzowanych dokumentów takich jak:

 

 • karta informacyjna leczenia szpitalnego;
 • karta odmowy przyjęcia do szpitala;
 • informacja pisemna lekarza specjalisty dla lekarza kierującego.

 

Z biegiem czasu planuje się także wprowadzić kolejne dokumenty w ramach PIK HLC7 CDA. Można zauważyć, że oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego daje szanse na uporządkowanie dotychczas prowadzonych działań.

 

Terminy pod kontrolą

 

Ustalono następujące terminy, które są kluczowe dla wprowadzenia obowiązków związanych z elektroniczną dokumentacją medyczną:

 

 • do 31.12.2018r. – obowiązek wyrażenia gotowości w sprawie podłączenia swojego systemu do platformy P1 (w kontekście recept);
 • od 1.01.2020r. – w życie wejdzie obowiązek wystawiania recept w formie elektronicznej;
 • do 30.06.2019r. – obowiązek wyrażenia gotowości w sprawie podłączenia swojego systemy do platformy P1 (w kontekście skierowań);
 • od 1.01.2021r. – w życie wejdzie obowiązek wystawiania skierowań w formie elektronicznej.

 

Plan na najbliższą przyszłość…

 

Co do pozostałych dokumentów związanych z elektroniczną dokumentacją medyczną (dokumenty, które zostały wskazane w rozporządzeniu na podstawie art. 13 ustawy) wyznacza się następujące terminy:

 

 • od 1.01.2019r. – wchodzi obowiązek prowadzenia w postaci elektronicznej;
 • do 31.12.2019r. – istnieje obowiązek zgłodzenie przez usługodawców przygotowania do podłączenia swojego systemu z platformą P1 w zakresie wymiany EDM (elektronicznej dokumentacji medycznej) za pośrednictwem SIM;
 • od 1.01.2021r. wchodzi obowiązek wymiany za pośrednictwem Platformy P1.

 

Zwracając uwagę na zaproponowane rozwiązania warto przemyśleć, w jaki sposób należy przygotować się do nadchodzących zmian. Po pierwsze należy dostrzec zalety, które dają specjalistyczne oprogramowania dla gabinetów lekarskich.

 

System z wizją na przyszłość

 

Zmiany, które nadchodzą w służbie zdrowia z pewnością mają na celu polepszyć jakość prowadzonych działań oraz odnieść się do dotychczas zauważonych problemów w taki sposób, aby je wyeliminować. Bardzo ważne jest, aby oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego budowało nowe możliwości, a nie zamykało na dotychczasowe niepowodzenia.


System realizujący potrzeby personelu medycznego oraz pacjentów

Przede wszystkim można powiedzieć, że zaproponowane zmiany mają stanowić rzetelny program dla lekarzy, a co za tym idzie usprawniać podejmowane przez nich działania i pozytywnie wpływać na relacje między lekarzami a pacjentami.

 

Punkt wyjścia dla skuteczności EDM

 

W przywołanym projekcie wymienia się trzy rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej, a są to:

 

 • informacje na temat rozpoznanej choroby, problemu zdrowotnego bądź urazu, a także wyniki zrealizowanych badań czy informacje dotyczące przyczyn odmowy przyjęcia do szpitala oraz udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz zaleceń.
 • informacje skierowane do lekarza kierujące świadczeniobiorcę;
 • karta informacyjna z leczenia szpitalnego.

 

Przede wszystkim skuteczna elektroniczna dokumentacja medyczna będąca programem dla lekarzy powinna odnosić się do ujawnionych już potrzeb i ich realizacji z maksymalnym stopniu.

 

Wyzwania, które stoją przed systemem

 

Dokumenty zorientowane na elektronicznej dokumentacji muszą ponadto zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co ma stanowić czynnik zabezpieczający. Dążenia do tego, aby dokumentacja medyczna była wystawiana wyłącznie w postaci elektronicznej rodzi szansę na dalszy rozwój elektronicznych ułatwień i udoskonaleń dotychczas znanych metod. Przełoży się to z pewnością na jakość świadczonych usług. Ustawa nie wprowadza obowiązku posiadania elektronicznych wersji papierowych dokumentacji powstałych przed 1.01.2019 r., co wpływa na budowę programów dla lekarzy. Stąd do poszczególnych wyzwań zalicza się:

 

 • szczególne kwestie bezpieczeństwa gromadzonych danych;
 • stworzenie potrzebnych zabezpieczeń;
 • uporządkowanie dotychczasowej dokumentacji;
 • kreowanie innowacyjnych rozwiązań wspierających dotychczasowe działanie.

 

Systemy nakierowane na rozwiązania

 

Warto wspomnieć, że zgodnie z art. 25 u.p.p. dokumentacja medyczna musi zawierać takie elementy jak:

 

 • oznaczenie pacjenta (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania etc.);
 • oznaczenie podmiotu leczniczego udzielającego świadczenie zdrowotne;
 • opis stanu zdrowia pacjenta/udzielanych świadczeń pacjentowi;
 • datę, w którym sporządzono dokumentację medyczną.

 

Tworzone programy dla lekarzy uwzględniają zachodzące zmiany i odnoszą się do założeń oraz wymagań, które muszą spełniać proponowane systemy.


Program uskuteczniający działanie

Uwzględniając rozwój usług w dziedzinie medycyny należy zastanowić się nad tym, które z podejmowanych działań dają spodziewany skutek, a których też należy zaniechać. Dzięki stworzeniu programu dla gabinetu lekarskiego możliwym jest kontrolowanie zachodzących zmian oraz wspieranie pozytywnych bodźców, które odpowiadają za utrzymywanie względnie dobrej pozycji wobec konkurencji.

 

Po pierwsze: jakość

Oferowane usługi powinny być nakierowane na realizację potrzeb lekarzy, jak i pacjentów. Tym samym należy wspomnieć, że za spełnianiem tychże potrzeb powinna iść wyższa jakość oraz odczuwana satysfakcja. Dlatego też mówiąc o jakości świadczonych usług należy zwrócić także uwagę na:

Program dla gabinetu lekarskiego stawia sobie za cel podniesienie jakości kontaktu pomiędzy pacjentami oraz personelem danej placówki medycznej, a także ułatwienie zbierania i przechowywania danych.

 

Po drugie: satysfakcja

Badania satysfakcji pacjentów pozwalają na wskazanie tych obszarów, gdzie stopień zadowolenia jest niski. Wśród przyczyn niezadowolenia pacjentów można wyróżnić:

 • różnica w postrzeganiu oczekiwań pacjentów i personelu;
 • niespełnienia standardów obsługi/opieki nad pacjentem;
 • formułowanie obietnic nad wyrost;
 • nikłe zainteresowanie realizacją oczekiwań pacjentów.

Co ważne przeprowadzenie takiego badania nie powinno następować zaraz po zakończonej hospitalizacji.

 

Za systemem stoją konkretne osoby

Jakość i satysfakcja są tymi czynnikami, które mają wpływ na ogólne postrzeganie świadczonych usług, a to przekłada się na opinię na temat danej placówki. Stąd bardzo ważne jest, aby program dla gabinetu lekarskiego uwzględniał potrzeby:

 • pacjentów;
 • lekarzy;
 • pozostałych członków personelu medycznego;
 • najbliższego otoczenia pacjentów.

Każda z tych grup posiada swoje indywidualne potrzeby, które decydują o odczuwanym poziomie zadowolenia. Co warto zauważyć wraz z podnoszeniem jakości usług powinna wzrastać satysfakcji wszystkich grup.

 

Sukces należy do wszystkich

Stworzone rozwiązania powinny uskuteczniać oraz ułatwiać przeprowadzane działania oraz odnosić się do podnoszenia zadowolenia wszystkich grup osób zaangażowanych w sektor zdrowia. Można powiedzieć, że dzięki programowi dla gabinetu lekarskiego możliwym jest efektywne zarządzanie pozyskanymi danymi, co przekłada się na ogólne postrzeganie placówki oraz osiągane przez nią sukcesy.


EDM jako efektywne narzędzie

Usprawnienie działań w zakresie prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej związane jest z wybraniem właściwego oprogramowanie, które w swojej istocie będzie wspierać podejmowane prace w zakresie prowadzonej działalności. Najlepszy program do gabinetu lekarskiego daje szansę na efektywne prowadzenie działań przy zachowaniu bezpieczeństwa danych oraz stosowania skutecznych rozwiązań ujmujących całość przeprowadzanych działań.

 

Co powinien dawać dobry system e-dokumentacji?

 

Mówiąc o skutecznym systemie dla gabinetu lekarskiego należy podkreślić takie jego funkcje jak:

Te trzy rozwiązania pozwolą na mówienie o systemie jako o efektywnym sposobie na zarządzanie jakością świadczonych usług, a co za tym idzie także na podnoszenie komfortu pacjentów i pozytywnego wizerunku firmy. Największą wartością systemu przeznaczonego do prowadzenia e-dokumentacji powinna być łatwość obsługi systemu przez lekarzy oraz jasny zakres działań pacjentów.

 

W jaki sposób program usprawnia działania?

 

Już od 1 stycznia 2019 roku każda placówka medyczna (także te placówki indywidualne) będą zobowiązane do prowadzenia dokumentacji medycznej tylko w formie elektronicznej. Wynikają z tego takie korzyści jak:

 • zyskanie stałego dostępu do kartoteki medycznej – i to w dowolnym miejscu;
 • umożliwienie wymiany informacji na temat choroby pacjenta między lekarzami;
 • zastosowanie specjalistycznych zabezpieczeń na wypadek utraty danych;
 • ułatwienie rozliczeń z NFZ.

Jak widać system ten nie tylko usprawnia działanie jednostek medycznych, ale przede wszystkim pracę lekarzy, a także zwiększa dbałość o postawienie właściwej diagnozy pacjenta.

 

Praca, która jest przyjemnością

 

Jeśli natomiast chodzi o zastosowanie rozwiązania w postaci pracy w chmurze to przede wszystkim daje ono możliwość poniesienia minimalnych kosztów w sprawie wdrążenia i utrzymania systemu przy zachowaniu podstawowych wymagań technicznych, czyli komputera z dostępem do Internetu. Co więcej najlepszy program do gabinetu lekarskiego, który realizowany jest z pomocą pracy w chmurze daje szansę na:

 • podjęcie pracy od zaraz;
 • korzystanie z systemu w każdym miejscu i o każdej porze;
 • automatyczne aktualizacje;
 • automatyczne tworzenie kopii zapasowych.

System, który rozumie potrzeby lekarzy i pacjentów sprawdzi się jako efektywne narzędzie wykorzystywane w pracy jednostek medycznych.


Ułatwienie w prowadzeniu dokumentacji

Biurokracja, na którą napotykają się gabinety lekarskie często bywa wobec nich wymagająca, a tym samym lekarze muszą poświęcić dużą ilość czasu, aby wypełnić skomplikowane dokumenty. Rozwiązanie, którym jest e-dokumentacja ma ułatwić pracę lekarzy czy fizjoterapeutów. Sam program dla gabinetu fizjoterapii daje szansę na prowadzenie przejrzystej dokumentacji skoncentrowanej na wymaganiach określonych przepisami prawnymi.

 

System porządkujący działania                                                                                  

 

Każdy fizjoterapeuta powinien wiedzieć, że w prowadzonej dokumentacji zobowiązany jest do zawierania takich informacji jak:

 

 • dane identyfikujące pacjentów;
 • wskazanie podmiotu lekarskiego;
 • opis zdarzeń wraz z powodem zgłoszenia, przeprowadzonym badaniem oraz postawionymi zaleceniami;
 • dane identyfikujące terapeutę;
 • data sporządzenia dokumentu.

 

Stwarzane oprogramowania dla gabinetów fizjoterapii pozwalają na zastosowanie aplikacji mobilnych umożliwiających specjaliście wprowadzanie danych do systemu o każdej porze i w każdym miejscu. W połączeniu z przejrzystym kalendarzem, który stanowi harmonogram pracy fizjoterapeuty tak w przeciągu jednego dnia jak i całego miesiąca, e-dokumentacja słusznie cieszy się dużym powodzeniem. 

 

Zmiany, które wychodzą na zdrowie

 

Ponadto zastosowanie elektronicznej dokumentacji pozwala na stosowanie ujednoliconych kart pacjentów oraz inteligentnych baz danych wraz z możliwością ich eksportu bądź importu. Pozwala to na powiedzenie, iż program dla gabinetu fizjoterapii nie tylko porządkuje dokumentację, pozwala uniknąć błędów w ich sporządzaniu, ale przede wszystkim dba o skuteczność wdrążanych rozwiązań w celu poprawy stanu zdrowia pacjentów.


Dlaczego funkcja wysyłania SMS do pacjentów jest tak ważna w programach do e-dokumentacji?

Pacjenci często skarżą się na długie kolejki do rejestracji, a także długi czas oczekiwania na wizytę. Dotychczasowy system ma zrewolucjonizować specjalistyczne programy dla gabinetów poprawiające funkcjonowanie jednostek medycznych w oparciu o zastosowanie elektronicznej dokumentacji medycznej. Dostosowując funkcje programu do potrzeb lekarzy oraz pacjentów na rynku pojawiają się systemy, które odpowiadają za zwiększenie satysfakcji obu grup.

 

SMS jako funkcja usprawniająca pracę

 

W celu usprawnienia funkcjonowania gabinetów lekarskich stosujemy takie rozwiązanie, jak wysyłanie powiadomień drogą SMS przypominających o zbliżającej się wizycie. Ma to zminimalizować ilość zapomnianych, a więc niezrealizowanych wizyt, umożliwiając tym samym efektywne wykorzystanie zasobów placówek medycznych.

 

Korzyści, które podnoszą jakość funkcjonowania gabinetów

 

Powiadomienia SMS dają także możliwość wysyłania potwierdzenia rezerwacji wizyty bezpośrednio do pacjentów. Tym samym gabinety lekarskie zyskują:

 

 • lepsze uporządkowanie pracy personelu gabinetu;
 • nową i tańszą możliwość kontaktu z pacjentami;
 • możliwość efektywnego rozdysponowania swoich zasobów.

 

Innowacyjne rozwiązania związane z wprowadzeniem w życie elektronicznej dokumentacji medycznej umożliwiają podnoszenie jakości obsługi pacjentów. Warto zauważyć, że wysoka funkcjonalność systemu podnosi jednocześnie komfort pracowników danego gabinetu medycznego, jak i samych pacjentów.

 

Rozwiązania nakierowane na rozwój

 

Otwarcie się na nowe możliwości pozwala na zastosowanie rozwiązań odpowiedzialnych m.in. za zwiększanie rentowności gabinetów, utrzymywanie pozytywnego wizerunku jednostek medycznych. Jednocześnie zastosowanie odpowiedniego programu dla gabinetu odpowiadającego wymaganiom elektronicznej dokumentacji medycznej, przekłada się na poprawę relacji między pacjentami, a pracownikami gabinetów. Wyraża się to na przykład w łatwości nawiązania kontaktu, swobodnego przekazywania informacji oraz zaproponowania bardziej komfortowych dla pacjentów rozwiązań.


Elektroniczny grafik wizyt w poradniach lekarskich

W ostatnich latach służba zdrowia, zdając sobie sprawę z niskiego poziomu zadowolenia pacjentów z otrzymanych usług, pracowała nad innowacyjnymi rozwiązaniami. Mają one na celu przede wszystkim uskutecznić pracę ośrodków służby zdrowia, a przy tym podnieść satysfakcję pacjentów. Lepsza jakość usług poradni lekarskiej, to przede wszystkim więcej pacjentów, którzy wyrażają pozytywną opinię na temat otrzymanych usług.

 

Rozwiązanie, które ma polepszyć jakość

 

Możliwością, która daje szansę do podnoszenia jakości usług, jest specjalistyczne oprogramowanie dla gabinetów lekarskich. Odpowiedni system umożliwia:

 

 • uporządkowanie pracy całego personelu poradni lekarskiej;
 • zwiększenie efektywności podejmowanych działań;
 • ułatwienie pacjentom dostępu do proponowanych usług np. dzięki samodzielnej rejestracji do lekarza.

 

Przede wszystkim takie oprogramowanie, pozwala na prowadzenie grafiku wizyt, który z powodzeniem może być prowadzony z podziałem na poszczególne gabinety i lekarzy.

 

Jakie są zalety korzystania z elektronicznego grafiku pracy?

 

Warto zaznaczyć, że wraz z prowadzeniem grafiku pracy w wersji elektronicznej:

 

 • lekarz zyskuje dostęp do swojego planu pracy w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie;
 • istnieje możliwość wprowadzania wizyt powtarzalnych;
 • pojawia się możliwość odznaczania dni urlopu itp.;
 • istnieje możliwość zapisania pacjenta na kolejną wizytę, w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie.

 

Jak widać opcja elektronicznego grafiku pracy, daje wiele korzyści dla lekarzy, a przy tym stanowi bardziej czytelną alternatywę dla papierowych grafików.

 

Dobra organizacja pracy, jest podstawą sukcesu

 

Stosując elektroniczny grafik wizyt, można przede wszystkim efektywnie zarządzać czasem swojej pracy, wykorzystując go do maksimum. Zwracając uwagę na wysoką funkcjonalność dobrego oprogramowania dla gabinetu lekarskiego, w szczególności samodzielną rejestrację pacjentów, grafik umożliwia bieżące odwoływanie bądź zmiany terminu wizyty przez samych pacjentów. Podsumowując można powiedzieć, że elektroniczny grafik wizyt pozwala na zwiększenie wydajności podejmowanych działań, które następnie przełożą się na osiągany sukces.


O efektywnym zastosowaniu programów do gabinetów lekarskich

Prowadząc gabinet lekarski ważną sprawą jest dobieranie dobrze wykwalifikowanego personelu, który poradzi sobie z powierzonymi zadaniami. Pracownicy nie tylko muszą mieć dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne, ale także nie powinni bać się wykorzystywać dostępne na rynku innowacyjne rozwiązania, które pozwolą im na efektywne wykonywanie swojej pracy.

 

Inteligentne rozwiązania wspierają rozwój

 

Zmiany, które zaszły na rynku medycznym w związku z wprowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej, wiążą się z zastosowaniem specjalistycznych programów do gabinetów lekarskich i ich obsługą przez wszystkich pracowników placówek. Dzięki zastosowaniu takiego oprogramowania możliwym jest:

 • prowadzenie efektywnej rejestracji pacjentów,
 • kontrolowanie czasu pracy lekarzy i dostępność przejrzystych grafików,
 • uruchomienie samodzielnej rejestracji online dla pacjentów,
 • wystawianie recept, skierowań i zwolnieć w formie elektronicznej.

 

Dzięki zastosowaniu takich programów możliwym jest zwiększenie wydajności funkcjonowania placówek medycznych, a tym samym zadbanie o właściwy rozwój nakierowany na osiąganie wyznaczonych celów.

 

Wpływ programów informatycznych na pracę placówek medycznych

 

Specjalistyczne oprogramowania dają szansę na informowanie zarówno pacjentów, jak i lekarzy o zarejestrowanych bądź odwołanych wizytach. W tym celu wykorzystuje się wiadomości SMS. Funkcjonalność systemu zwiększa także komfort pracowników recepcji poprzez wspieranie takich aspektów, jak:

 • skuteczna komunikacja – dzięki zastosowaniu funkcji wysyłania wiadomości o zachodzących zmianach i samodzielnej rejestracji pacjentów minimalizujących kolejki w rejestracji,
 • profesjonalizm – pracownicy recepcji mają dostęp do najnowszych technologii, w których zawiera się uporządkowane informacje,
 • wielozadaniowość – pracownicy recepcji lepiej wykonują swoją pracę przy dostępie do uporządkowanej dokumentacji w formie elektronicznej i innych dostępnych funkcji
 • organizacja – oprogramowanie wspiera lepszą organizację pracy gabinetów np. za pomocą intuicyjnego kalendarza czy jednolitych kart pacjentów.

 

Kilka wskazówek zanim wybierzesz program do e-dokumentacji

 

Dobierając program do elektronicznej dokumentacji medycznej, należy zwrócić uwagę na łatwość jego obsługi. Co więcej program do gabinetu lekarskiego powinien być wyposażony w takie funkcje, które w najwyższym stopniu odpowiedzą charakterowi prowadzonej działalności np. dostęp do diagramu dentystycznego czy fizjoterapeutycznego. Warto zwrócić uwagę także na takie funkcje, jak dostęp do aktualizowanej bazy leków czy możliwość integracji np. z  eWUŚ, NFZ.


Jaki program do elektronicznej dokumentacji wybrać

Medycyna jest kolejną dziedziną funkcjonowania życia społecznego, w której zdecydowano wprowadzić pełną informatyzację. Konsekwencją tej decyzji jest konieczność wprowadzenia zmian w gabinetach lekarskich i fizjoterapeutycznych, które dotychczas funkcjonowały w sposób tradycyjny – prowadząc kartoteki papierowe swoich pacjentów. Wprowadza to spore zmiany w funkcjonowaniu dużych placówek,a także małych gabinetów, które muszą się przygotować na zupełnie inny system pracy - zdecydowanie szybszy, z korzyścią dla pacjenta i przede wszystkim zgodny z ministerialnymi wytycznymi dotyczącymi obowiązku wprowadzenia elektronicznej dokumentacji.

 

Jaki program wybrać?

 

Jeśli w naszym gabinecie nigdy nie korzystaliśmy z żadnego programu do elektronicznej dokumentacji medycznej, warto zobaczyć, co oferuje rynek. Obecnie istnieje wiele programów, dzięki którym w prosty sposób będziemy mogli prowadzić podstawową dokumentację medyczną. Jeśli wymagamy rozbudowanych funkcji potrzebnych do biznesowego prowadzenia placówki medycznej, to istnieją na polskim rynku aplikacje webowe oferujące bazowe i rozbudowane pod tym kątem funkcje. Warto przyjrzeć się tym z rozszerzonymi funkcjami, aby nie musieć łączyć kilku programów jednocześnie.

 

Medfile jest jednym z programów, którego funkcje warto przetestować. Jego twórcy zadbali o to, aby zarówno specjaliści niosący pomoc pacjentom w gabinecie jak i właściciele placówek medycznych mogli w 100% korzystać z możliwości, jakie niesie za sobą informatyzacja w medycynie. Dwutygodniowy, darmowy okres testowy pozwala na sprawdzenie wszystkich funkcji programu. Czas testów programu z innymi dostępnymi na rynku daje specjaliście i osobie zarządzającej placówką możliwość konsultacji z twórcami programu.

 

Poszukiwanie najlepszego programu do elektronicznej dokumentacji medycznej, to sprostanie ciągle pojawiającym się wymaganiom rynku medycznego. Nieustające zmiany w prawie, najwyższej jakości, bezpieczeństwo wrażliwych danych, pojawiające się na rynku nowe leki i aktualizacje dolegliwości medycznych, a to tylko kilka z nieustannych zmian, za jakimi musi podążać oprogramowanie do elektronicznej dokumentacji medycznej. Gwarantem bycia na bieżąco będzie aplikacja webowa, dzięki której nasz program jest aktywny w sieci, bez konieczności instalowania go na sprzęcie komputerowym w placówce lub gabinecie. Korzyści łączące się z takim rozwiązaniem jest więcej. Oszczędności płynące z braku wymiany sprzętu komputerowego, aktualizowanie oprogramowania odbywa się w sieci nie wymagając zakupów nowszych wersji, placówka nie potrzebuje zewnętrznych serwerów, aby przetrzymywać dane pacjentów.


Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – standard w medycynie?

Czy Elektroniczna Dokumentacja Medyczna jest już w Polsce standardem?

 

Na polskim rynku funkcjonuje wiele ofert programów obsługujących elektroniczną dokumentację medyczną. Kolejne gabinety i placówki medyczne decydują się na zmianę tradycyjnego sposobu prowadzenia papierowych kartotek pacjentów i wykonywania części zadań administracyjnych, przenosząc je do systemów elektronicznych. Czy jest to już jednak standard?

 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – nowość i obowiązek

 

Obowiązkowa EDM w postaci e-Zwolnień pojawiła się w 1 grudnia 2018r. Dla niektórych placówek medycznych oznaczało to spore zmiany i początkowo chaos organizacyjny, inne które nastawione są na zmiany i postęp, wcześniej przygotowały się do reorganizacji i wdrożyły odpowiednie oprogramowanie, dzięki któremu wystawianie e-ZLA nie stanowiło problemu. Jednym z takich programów jest Medfile®, oprogramowanie dzięki któremu Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w gabinecie i placówce medycznej, to nie tylko wystawianie elektronicznych L4, ale także:

 

 • wystawianie e-Recept,
 • pełna integracja z platformami NFZ P1/P2,
 • przejrzysty kalendarz z podziałem na gabinety i specjalistów,
 • wprowadzenie rejestracji online dla pacjentów,
 • prowadzenie magazynu leków i wyrobów medycznych w placówce,
 • integracja z laboratorium,
 • darmowa promocja gabinetu w sieci, dzięki stronie www,
 • migracja danych pacjentów z innego programu,
 • integracja z platformą ZnanyLekarz.pl
 • wystawianie rachunków i faktur dla pacjentów,
 • powiadomienia SMS o zbliżających się wizytach,
 • dostęp do niektórych funkcji z poziomu aplikacji mobilnych.
   

Wielość funkcji oprogramowania do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pozwala na lepszą organizację pracy w placówkach medycznych i prywatnych gabinetach, a także ograniczenie czasu pracy z dokumentacją medyczną. Niestety, część lekarzy ograniczyła pracę z programami do EDM do wystawiania e-ZLA. Nadal nie są przekonani do działania w systemach elektronicznych. Tymczasem w wielu innych branżach jest to standard, praca z dokumentacją papierową nie ma racji bytu.

 

Kolejnym krokiem będzie obowiązkowa e-Recepta, którą lekarze będą musieli nauczyć się wystawiać, tak jak e-Zwolnienia. Kwestią czasu jest przejście na całkowity system elektroniczny w polskiej służbie zdrowia. Medycy, którzy jeszcze nie są przekonani mogą wypróbować systemy, które są obecne na rynku. Medfile® jest programem przychylnym, który nie wymaga wiele „klikania” od lekarza, czy pracownika medycznego. Jest intuicyjny i można się do niego szybko przyzwyczaić.
 

Testowanie i dostępność

 

Dobrym argumentem do wypróbowania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Medfile® we własnej placówce lub gabinecie jest fakt, że lekarze mogą mieć do niej dostęp z każdego urządzenia łączącego się z siecią. To duże udogodnienie. Pod stałą kontrolą można mieć kalendarz wizyt, czy też raporty i rachunki wystawiane przez lekarzy w placówce medycznej. Nie ma konieczności wykupu licencji na oprogramowanie dla poszczególnych urządzeń, ponieważ wykupuje się dostęp na poszczególnych użytkowników programu – lekarzy, recepcjonistów, administratora placówki itp.
 

Sprawdź jakość pracy z programem Medfile® w Twoim gabinecie, przekonaj się że zmiany przynoszą wiele korzyści!


Migracja danych – przenieś bazę pacjentów z innego programu

Przeniesienie danych z innego oprogramowania do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej może wydawać się zadaniem trudnym. EDM pozwala jednak na tego typu działanie, pod warunkiem, że przekażą Państwo to zadanie w ręce specjalistów.
 

Widmo ręcznego przepisywania informacji

 

Jeśli wybrali Państwo dla swojej placówki lepszy program dla obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej, niż ten z którego korzysta się obecnie, należy pozyskać zgromadzoną bazę danych na nośnik informacji. Zaawansowany program dla gabinetu Medfile® udostępnia transfer danych na kilku poziomach. Migracja danych może dotyczyć:

 

 • Kalendarza wizyt,
 • Kartotek pacjentów,
 • Zebranych załączników w programie,
 • Historii odbytych wizyt.

 

Bezpłatny import bazy danych (do 31.08.2019 r.) odbywa się na zasadzie kilku kroków. Pierwszym z nich jest wskazanie typu danych, jakie mają zostać przekazane do oprogramowania Medfile®. Kolejny krok to eksport bazy danych z hasłem zabezpieczającym w uzgodnionym wcześniej formacie (plik: .xml, .xls). Następnie baza jest przekazywana zespołowi IT Medfile®, który wdraża ją do oprogramowania.

 

Z migracji danych płynie wiele korzyści do bardziej zaawansowanego programu płynie wiele korzyści. Są to m.in.:

 

 • Zachowanie ciągłości pracy z wcześniejszymi danymi pacjentów,
 • Automatyzacja procesu przenoszenia informacji dotyczących pacjentów (nie ma konieczności przenoszenia danych ręcznie),
 • Sposobność do wyszukania pacjentów – nowych oraz tych, którzy dawno byli w placówce,
 • Brak konieczności wymiany sprzętu komputerowego na nowy,
 • Możliwość korzystania z różnych urządzeń dla jednego użytkownika (brak ograniczeń sprzętowych),
 • Dodatkowe zabezpieczenia wykorzystywane do programów funkcjonujących w systemie cloud computing (chmura obliczeniowa) sprawiają, że dane są dodatkowo chronione.
   

Nowoczesny gabinet w rewolucyjnym systemie do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

 

Zrewolucjonizowanie systemu prowadzenia dokumentacji medycznej zależy wyłącznie od Państwa decyzji. Jeśli podczas testów oprogramowania okaże się, że program Medfile® usprawnia pracę lekarzy i innych pracowników placówki medycznej, warto już dziś pomyśleć o zmianie i migracji danych.

 

Zapraszamy Państwa do skonsultowania się z ekspertami Medfile®, aby omówić szczegóły zmiany oprogramowania!


Gabinet lekarski - wypromuj działalność w sieci

Nowa praktyka lekarska

 

Prowadząc praktykę lekarską zaraz po odbyciu stażu specjalizacyjnego wiesz jak trudno jest zdobyć renomę w branży i szybko zyskać stałych pacjentów. Aktualnie najpopularniejszym miejscem poszukiwania usług jest Internet. Wykorzystaj ten fakt w celu promocji swojego gabinetu lekarskiego.
 

Drogie usługi w sieci?

 

Drogie prowadzenie strony internetowej – to mit. Swoją stronę internetową możesz mieć nawet za darmo. Gabinet lekarski w sieci zapewni Ci odpowiednie oprogramowanie do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, które staje się konieczne w polskich placówkach medycznych (m.in. od stycznia 2020 r. wchodzi obligatoryjny obowiązek wystawiania e-Recept). Program Medfile® EDM, to odpowiednie rozwiązanie dla każdego młodego adepta sztuki lekarskiej. Dzięki stronie https://www.medfile.pl/gabinety/, będą mogli znaleźć Twój gabinet potencjalni pacjenci, którzy poszukują specjalistów przy pomocy Internetu.

 

Pacjenci będą także mogli skorzystać z rejestracji online, ponieważ strona gabinetu posiada moduły:

 

Specjalista może także umieścić na stronie numer telefonu, adres placówki, zdjęcia oraz opis praktyki.

 

Opiniowanie pacjentów jest także możliwe, lekarze mogą jednak weryfikować opinie – sprawdzając, czy nie jest to zdanie konkurencji.

 

Kalendarz jest na stronie gabinetu niezwykle wygodną funkcją – dzięki niemu pacjent będzie w stanie sprawdzić, kiedy specjalista może go przyjąć, a także w jakim terminie jest niedostępny np. ze względu na urlop, wyjazd służbowy czy chorobowe.

 

Powiadomienie, gdy zwolni się wolny termin wizyty, to kolejne udogodnienie dla pacjenta i lekarza, dzięki któremu:

 • praca gabinetu zostaje zoptymalizowana, nie ma przestojów,
 • pacjent nie jest zmuszony do poszukiwania innego specjalisty i ciągłego kontrolowania terminarza specjalisty.
   

Wiele usług, dzięki rozbudowanemu EDM

 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile® usprawnia pracę gabinetu lekarskiego. Poza możliwością promowania gabinetu w sieci lekarze mogą prowadzić pełną dokumentację medyczną pacjentów, wystawiać e-Zwolnienia, e-Recepty, prowadzić magazyn leków, dodawać załączniki dotyczące badań. Program ma także wiele innych zastosowań potrzebnych do organizacji pracy w gabinecie lekarskim. Zapraszamy do testowania oprogramowania Medfile®.


Program dla praktyki lekarskiej – wystandaryzowane karty pacjenta

Specjalistyczne karty wizyt lekarskich przydatne podczas codziennej praktyki lekarskiej w wielu gabinetach lekarskich sprawdzą się ze względu na możliwość dobrania w programie Medfile® EDM dopasowanych do przebiegu wizyty elementów, potrzebnych do zrealizowania badania podmiotowego lub przedmiotowego i prowadzenia diagnostyki pacjenta.


Ważne elementy wystandaryzowanych kart lekarskich

 

Program dla praktyki lekarskiej Medfile® EDM zawiera kilka gotowych kart z których mogą korzystać specjaliści. Są to:

 • domyśla karta wizyty lekarskiej,
 • karta fizjoterapeutyczna z możliwością graficznego przedstawienia dolegliwości pacjenta,
 • karta ortopodologiczna,
 • karta stomatologiczna z diagramem dentystycznym.

 

Program dla praktyki lekarskiej umożliwia także szybkie wypełnianie standardowych dokumentów medyczno-prawnych z gotowymi danymi pacjenta:

 • zaświadczeń lekarskich,
 • skierowania do szpitala,
 • skierowania do poradni specjalistycznej,
 • skierowania do pracowni diagnostycznej,
 • zaświadczenia do becikowego.

 

Pełna karta wizyty lekarskiej wraz z możliwością wystawienia recepty lub e-Recepty, bądź e-Zwolnienia usprawnia czas pracy lekarza przeznaczony dla wypełniania dokumentacji medycznej w gabinecie. Autosugestie (podpowiedzi) nazw leków wystawianych podczas wypełniania danych na recepcie przyspieszają ten proces. Baza leków zawarta w Medfile® EDM jak również kody ICD-9/ 10 pozwalają zoptymalizować czas pracy placówki medycznej.


Szybki wgląd do kartoteki pacjenta

 

Podgląd archiwalnych wizyt pacjenta z poziomu kalendarza umożliwia lekarzowi szybkie zapoznanie się ze stanem chorego w ciągu ostatniej wizyty, lekami jakie zażywa oraz zaleceniami danymi przez lekarza prowadzącego wizytę. Brak konieczności poszukiwania jego kartoteki możliwość szybkiego odtworzenia recepty (wykonanie kopii) pozwala znacząco zaoszczędzić czas i lepiej zorganizować wizytę lekarską.

 

Wiele specjalizacji w jednym programie

 

Wiele specjalistów może korzystać z Medfile® EDM jednocześnie. Program dla praktyki lekarskiej może być używany na wielu komputerach, tabletach oraz smartphonach. Wystarczy stały dostęp do Internetu. Medfile® EDM nie jest instalowany na konkretnym urządzeniu, dlatego też pojawiające się nowe wersje systemu nie wymagają zakupu nowego sprzętu. Wszystkie zadania realizowane są w bezpiecznym systemie chmurowym.

 


Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - poznaj możliwości EDM

Możliwości EDM w gabinecie

 

Jakie możliwości pracy daje Elektroniczna Dokumentacja Medyczna poza podstawowymi funkcjami prowadzenia kartoteki pacjentów oraz wystawieniem e-Recept oraz e-Zwolnień? Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile® rozszerza możliwości kontroli czasu pracy w gabinecie dzięki wielu funkcjom, są to m.in.: szybka rejestracja pacjentów wraz z rejestracją online, obsługa płatności za usługi medyczne i wizyty lekarskie, magazyn leków i produktów medycznych oraz własna strona www i usługi związane z telemedycyną.

 

Dlaczego Medfile® daje tyle możliwości?

 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile® powstała dzięki współpracy specjalistów z sektora IT (informatyka, programowanie, innowacyjne rozwiązania systemowe dla medycyny) oraz lekarzy, którzy w trakcie wielu rozmów sygnalizowali, jakie rozwiązania w codziennej praktyce są dla nich najbardziej potrzebne i niezbędne, a jakie mogłyby się przydać.

 

Medfile® Elektroniczna Dokumentacja Medyczna jest systemem dającym możliwość zapoznania się, wdrożenia i otwarcia na najnowsze rozwiązania technologiczne w praktyce lekarskiej. Zapotrzebowanie na innowacyjne technologie w medycynie jest wynikiem obserwowalnych, szybkich przemian społecznych, które dotykają każdej sfery życia społecznego: od komunikacji publicznej, przez bankowość, aż po międzynarodowe podróże. Chcąc odpowiadać na potrzeby rynku medycznego, należy iść z duchem czasu medycyny – innowacyjnej, postępowej i elektronicznej. Program zapewnia możliwość skutecznych działań w zakresie wspomnianej szybkiej i skutecznej rejestracji pacjentów, dzięki rozbudowanemu grafikowi wizyt:

 

 • umożliwiającym podział na widok dzienny, tygodniowy i miesięczny,
 • rozdzielający wizyty do specjalistów oraz do gabinetów,
 • nadający statusy wizytom: „zaplanowana”, „zaplanowana/ po terminie”, „zakończona”,

 

Obsługa płatności za udzielane usługi medyczne i wizyty lekarskie, dzięki połączeniu z drukarką Novitus można realizować za pomocą karty płatniczej i gotówki. Placówka medyczna może także wystawić fakturę za udzielone świadczenia. W programie zapisywane są raporty księgowe z podziałem na gabinety i lekarzy za dany okres czasu.

 

Magazyn pozwala kontrolować stan leków i innych produktów używanych w placówce. Jest wsparciem dla inwentaryzacji, pozwala na przyjmowanie i wydawanie leków, jak również wysyła alerty o wyczerpaniu stanów na magazynie.

 

Otwartość na nowe możliwości w EDM | e-Recepty

 

Poza rozbudowanymi funkcjami usprawniającymi działanie gabinetów, Medfile® Elektroniczna Dokumentacja Medyczna otwiera działania pracowników służby zdrowia na przyszłościowe funkcje, takie jak telemedycyna z obsługą zdalnych wizyt, udziału w e-Konsyliach, wysyłaniu formularzy do pacjentów i wielu innych funkcji. Ważnym aspektem jest również dobra widoczność w sieci, dzięki zbudowaniu własnej strony www i dobremu jej pozycjonowaniu. Z systemem Medfile® to proste i darmowe. A najważniejszym jest możliwość wystawiania e-Recept. Testuj program Medfile już od dziś!


Medfile Business jako program dla przychodni

Medfile to kompleksowe oprogramowanie dla lekarzy i placówek medycznych, a opcja Medfile Business jest idealnym rozwiązaniem dla dużych przychodni. Posiada wszystkie niezbędne narzędzia usprawniające funkcjonowanie oraz organizację wewnątrz placówki.

 

Warianty oprogramowania Medfile

Oprogramowanie do elektronicznej dokumentacji medycznej Medfile dostępne jest w 4 wariantach. Pierwszy, darmowy wariant ( Medfile Free) polecany jest dla jednoosobowej praktyki lekarskiej, kolejne – płatne są rozszerzone o poszczególne funkcjonalności. Najtańsza opcja płatna to Medfile Plus. Oprócz funkcji z pakietu Medfile Free, posiada takie opcje jak: leki ulubione, rachunki i faktury, wizyty powtarzalne, wizyty grupowe. Kolejny z pakietów to Medfile Premium, posiada wszystkie funkcję niższych pakietów, a dodatkowo: telemedycyna/e-wizyty, płatności online, własne formularze, integracja drukarki fiskalnej, magazyn, medSign – elektroniczny formularz pacjenta.

 

Korzyści Medfile Business

Pakiet dedykowany większym placówkom medycznym to Medfile Business. Jest to idealne rozwiązanie dla placówek obsługujących dużą liczbę lekarzy i pacjentów. Posiada wszystkie funkcjonalności dostępne w niższych opcjach Medfile, a dodatkowo: MedSign, czyli możliwość stworzenia personalizowanego dokumentu na potrzeby konkretnej placówki/lekarza. Może to być np. ankieta, którą możemy wysłać do pacjenta przed wizytą oszczędzając przy tym czas. W celu usprawnienia wizyt w pakiecie Buisness mamy możliwość podpięcia tabletu globalnego, dzięki czemu lekarz/ recepcjonistka może przed lub podczas wizyty udostępnić pacjentowi tablet w celu wypełnienia ankiety i innych potrzebnych dokumentów. Ponadto w pakiecie Buisness dostępna jest możliwość rejestracji online z pozycji spersonalizowanego widgetu haloDoctor.  Niewątpliwie pomocnym dodatkiem jest opcja tworzenia grup pacjentów ( np. „kobiety”, „dzieci”) co jednocześnie daje możliwość dodatkowej filtracji. Telefonia Voip to kolejne udogodnienie, które oferuje nam pakiet Medfile Buisness. Jest to proste i intuicyjne narzędzie, które w znacząco ułatwia kontakt na linii: pacjent-lekarz. Ostatnią, istotną kwestią w pakiecie Buisness jest darmowa integracja z portalem ZnanyLekarz. Pacjent chcąc zapisać się samodzielnie na wizytę może to zrobić bezpośrednio poprzez stronę internetową placówki, a także z pozycji portalu ZnanyLekarz.pl. 

 

Wszystkie wyżej opisane funkcjonalności pakietu Medfile Buisness generują szereg korzyści wpływających na standard placówki medycznej.


Copyright © 2018 Biostat-logo