Tag: zmiany w prowadzeniu dokumentacji

Przygotuj się na zmiany!

Należy zauważyć, że innowacyjne oprogramowania dla gabinetów lekarskich dają możliwość polepszenia procesu zarządzania placówkami oraz stawiają fundament, ku poprawie bezpieczeństwa przechowywania danych.

 

Działania nakierowane na uporządkowanie

 

Z dniem 1 stycznia 2019r. ma zostać wprowadzony obowiązek używania standaryzowanych dokumentów takich jak:

 

 • karta informacyjna leczenia szpitalnego;
 • karta odmowy przyjęcia do szpitala;
 • informacja pisemna lekarza specjalisty dla lekarza kierującego.

 

Z biegiem czasu planuje się także wprowadzić kolejne dokumenty w ramach PIK HLC7 CDA. Można zauważyć, że oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego daje szanse na uporządkowanie dotychczas prowadzonych działań.

 

Terminy pod kontrolą

 

Ustalono następujące terminy, które są kluczowe dla wprowadzenia obowiązków związanych z elektroniczną dokumentacją medyczną:

 

 • do 31.12.2018r. – obowiązek wyrażenia gotowości w sprawie podłączenia swojego systemu do platformy P1 (w kontekście recept);
 • od 1.01.2020r. – w życie wejdzie obowiązek wystawiania recept w formie elektronicznej;
 • do 30.06.2019r. – obowiązek wyrażenia gotowości w sprawie podłączenia swojego systemy do platformy P1 (w kontekście skierowań);
 • od 1.01.2021r. – w życie wejdzie obowiązek wystawiania skierowań w formie elektronicznej.

 

Plan na najbliższą przyszłość…

 

Co do pozostałych dokumentów związanych z elektroniczną dokumentacją medyczną (dokumenty, które zostały wskazane w rozporządzeniu na podstawie art. 13 ustawy) wyznacza się następujące terminy:

 

 • od 1.01.2019r. – wchodzi obowiązek prowadzenia w postaci elektronicznej;
 • do 31.12.2019r. – istnieje obowiązek zgłodzenie przez usługodawców przygotowania do podłączenia swojego systemu z platformą P1 w zakresie wymiany EDM (elektronicznej dokumentacji medycznej) za pośrednictwem SIM;
 • od 1.01.2021r. wchodzi obowiązek wymiany za pośrednictwem Platformy P1.

 

Zwracając uwagę na zaproponowane rozwiązania warto przemyśleć, w jaki sposób należy przygotować się do nadchodzących zmian. Po pierwsze należy dostrzec zalety, które dają specjalistyczne oprogramowania dla gabinetów lekarskich.

 

System z wizją na przyszłość

 

Zmiany, które nadchodzą w służbie zdrowia z pewnością mają na celu polepszyć jakość prowadzonych działań oraz odnieść się do dotychczas zauważonych problemów w taki sposób, aby je wyeliminować. Bardzo ważne jest, aby oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego budowało nowe możliwości, a nie zamykało na dotychczasowe niepowodzenia.


Dobry program do e-dokumentacji. Czym się wyróżnia?

Odnosząc się do innowacyjnego rozwiązania, którym jest elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) należy zwrócić uwagę na jej zastosowanie, które daje szansę na zwiększenie efektywności podejmowanych działań, a tym samym otwiera nowe możliwości w dziedzinie zarządzania danymi pacjentów. Ranking programów do dokumentacji medycznej daje możliwość wychwycenia najlepszych cech systemów, które mają za zadanie uskutecznić prowadzone działania.

 

System czuwający nad wizytami

 

Przeglądając bogatą ofertę programów stworzonych dla EDM można zauważyć, że w głównej mierze pozwalają one na:

 • czuwanie nad harmonogramem wizyt;
 • wprowadzanie danych nt. zmian godziny i dnia wizyty;
 • elastyczność dodawania kolejnych danych;
 • przypominanie o zbliżających się wizytach.

Funkcjonalność dobrego systemu powinna ponadto opierać się na przyjaznym interfejsie, który będzie łatwy w obsłudze i pozwoli na szybkie odnajdywanie potrzebnych informacji.

 

Cechy dobrego systemu dla e-dokumentacji

 

Program wspierający elektroniczną dokumentację medyczną powinien przede wszystkim zawierać takie możliwości jak:

 • przejrzyste prowadzenie kartoteki online pacjentów;
 • dokonywanie rejestracji pacjentów online;
 • korzystanie z baz leków ICD-10, ICD-9.

System taki będzie skuteczny, jeśli będzie dbał o bezpieczeństwo zgromadzonych danych, czyli będzie chronił je przed uszkodzeniem lub utratą, a przy tym będzie zgodny z wymaganiami RODO.

 

Co daje praca w chmurze?

 

Wybierając oprogramowanie warto zwrócić uwagę na dostępność pomocy technicznej w postaci specjalistów z zakresu IT, którzy w razie następujących trudności będą w stanie w miarę sprawnie służyć pomocą. Dużą zaletą okaże się także możliwość pracy w chmurze, która to:

 • minimalizuje koszty utrzymania i wprowadzenia oprogramowania;
 • bezpieczeństwo danych;
 • dostęp z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie;
 • umożliwia podjęcie pracy natychmiast;
 • wiąże się z minimalnymi wymaganiami technicznymi.

 

EDM ma za zadanie usprawnić pracę

 

Wykorzystując innowacyjne rozwiązania możliwym jest podnoszenie jakości świadczonych usług, a tym samym usprawnienia pracy całego personelu oraz ułatwienie pacjentom odnalezienie się w wprowadzanych zmianach. Stąd też ranking programów do dokumentacji medycznej daje szansę na:

 • zapoznanie się z różnorodnością oferowanych programów;
 • ulepszanie oferowanych usług;
 • wybranie najlepszego oprogramowania z perspektywy własnej palcówki.

W jaki sposób e-dokumentacja ułatwia pracę lekarzy?

Nikogo dziś nie zaskakują negatywne opinie o jakości działań jednostek medycznych, które dotąd nie były w stanie sprostać wyzwaniom postawionym przez pacjentów. Rozwiązaniem ma być system elektronicznej dokumentacji medycznej, czyli zastosowanie specjalistycznego programu dla gabinetu lekarskiego pozwalającego na skupienie się na pacjencie, a nie na odszyfrowaniu nieczytelnych dokumentów, a następnie wypełnianiu kolejnych papierków.

 

Elektroniczna wersja daje lepszą jakość

 

Do największych zalet e-dokumentacji można zaliczyć łatwy dostęp do jej zasobów i wprowadzania nowych danych. Dostęp lekarza do kart obserwacji pacjenta, jest regulowany przez nadanie mu odpowiednich uprawnień i dostępu do danych gromadzonych w systemie. We wspomnianych kartach pacjentów lekarz odnajdzie niezbędne informacje, które będą przede wszystkim czytelne. Informacje te dostarczą lekarzowi danych o:

 

 • dotychczas przeprowadzonych wywiadach lekarskich i ich efektach;
 • zrealizowanych wizytach lekarskich oraz zastosowanym leczeniu;
 • o wynikach przeprowadzonych badań.

 

Posiadając dostęp do elektronicznej karty pacjenta, lekarz nie musi poświęcać dużej ilości czasu na zapoznawanie się z dotychczasową dokumentacją, gdyż informacje w niej zawarte są kompletne.

 

Co jeszcze system ma dla lekarzy?

 

Obowiązkowa e-dokumentacja pozwala na poświęcenie większej ilości czasu pacjentowi i jego problemowi. Lekarz zyskuje nie tylko łatwiejszy i szybszy dostęp do danych pacjentów, ale także ma szansę na zamieszczanie w krótkim czasie nowych informacji z zrealizowanej wizyty. Ponadto innowacyjny program dla gabinetu lekarskiego służący do e-dokumentacji, daje możliwość efektywnego planowania harmonogramu pracy lekarzy, dzięki wykorzystaniu kalendarza służącego do dodawania wizyt z zastosowaniem modułu wizyt powtarzalnych.

 

Komfort lekarzy może się zwiększyć

 

Innowacyjne programy dają także możliwość wystawiania e-recept czy e-skierowań, które są czytelne i uchronią przed mogącym nastąpić błędem np. w trakcie odczytania zaleceń bądź  nazwy leku przez farmaceutów.  Podsumowując można powiedzieć, iż dzięki zastosowaniu elektronicznych wersji dokumentacji możliwym jest zwiększanie komfortu pracy lekarzy poprzez zaproponowanie im rozwiązań usprawniających wykonywanie przez nich obowiązków.                                             


Copyright © 2018 Biostat-logo